Talsu 2. vidusskola

2014./2015.mācību gada foto galerijas:

  • Jauno uzņēmēju skola

  • Polcijas diena

  • Sporta diena

  • 1. septembris

  • Baltijas ceļš

  • Skolotāji viesojas draugiem.lv

Aktualitātes

Nodarbība "Kā palīdzēt bērnam mācīties?"

18.septembrī Talsu 2.vidusskolā notika nodarbība "Kā palīdzēt bērnam mācīties?".

Nodarbību vadīja Daiga Kalniņa, kura ir pedagoģijas doktore, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes lektore un Bērnu un jauniešu vides izglītības centra "Rīgas Dabaszinību skola" direktore".

Nodarbības laikā tika atbildēts uz jautājumiem: "Kā palīdzēt bērnam mācīties? Kā palīdzēt katram bērnam sasniegt viņam individuāli iespējamos augstākos rezultātus?". Nodarbības laikā tika doti padomi, kā skolotāji un vecāki var sekmēt katra bērna izaugsmi.

Iedvesmojoša nodarbība.

PALDIES lektorei dr. paed. D Kalniņai par interesanto lekciju ,,Kā palīdzēt bērniem mācīties!" vecākiem un skolotājiem Talsu 2. vidusskolā.

JA-YE Latvija „Jauno uzņēmēju skola” Talsos

Otrdien, 16. septembrī Talsu 2.vidusskolā notika biznesa izglītības biedrības Junior Achievement–Young Enterprise Latvija (JA-YE Latvija) interaktīvs seminārs „JA-YE Latvija Jauno uzņēmēju skola 2014”.

Jauno uzņēmēju skola

Skatīt foto galeriju

Fotokonkurss „Mani piedzīvojumi vasarā”

Konkursā aicināti piedalīties visi Talsu 2.vidusskolas skolēni un skolotāji.

Lai piedalītos konkursā, katrs autors iesūta līdz 5 fotogrāfijām, kas uzņemtas 2014.gada vasarā. Tiks pieņemtas gan ar telefonu, gan ar fotoaparātu fotogrāfētās bildes. No iesūtītajām fotogrāfijām izveidos virtuālo galeriju skolas mājas lapā, kā arī izstādi skolas gaitenī.

Noteikumi:

Fotogrāfijas iesūtīt līdz 2014.gada 15.oktobrim.

Vēstulē lūdzu norādīt fotogrāfa vārdu, uzvārdu, klasi un fotogrāfijas nosaukumu.

Vislabāko darbu autorus gaida balvas.

Adrese:

fotovasara@gmail.com

„Ejam pa dzejas ceļu vācu valodā”

Septembrī Talsos norisinās Dzejas dienas, un ar vācu literātu veikumu iepazināmies pasākumā „Viesu dzejas rīts. Sarunas. Dzejas ceļš no valodas valodā”.

Dzejas diena

Ceturtdien mūsu skolas 10.-12.klašu klašu skolēni vācu valodas stundas aizvadīja Talsu novada muzejā un tikās ar izcilām literatūras pasaules personībām. No Berlīnes bija ieradušies dzejnieki Alexander Filyta, viens no dzejas lasījumu sērijas „Lyrik im Ausland” dibinātājiem, Eberhard Hafner, mākslas žurnāla „Herzattacke” redaktors, vairāku dzejas un prozas krājumu autors. Dzejas rīta vadītājs Sergejs Moreino, kurš tulko no latviešu, vācu, poļu valodām, ikdienā veic LRS literārā izdevuma „Vārds” redaktora pienākumus.

Radošā gaisotnē klausījāmies dzejas lasījumus vācu, krievu un latviešu valodās. Īpašs prieks par mūsu novadnieces Maijas Laukmanes dzejas tulkojumiem, kurus Eberharda Hafnera lasījumā vācu valodā dzirdējām pirmo reizi. Tulkojumus latviešu valodā lasīja Andžejs Beļēvičs.

Iveta Rorbaha, vācu valodas skolotāja

Uzlabo sava bērna sekmes ar Uzdevumi.lv

uzdevumi.lv

Mīļie vecāki!

Nereti ir tā, ka skolēnam nav īsti labs kontakts ar skolotāju, viņš ir kavējis skolu, pēc stundām nav spēka sēdēt konsultācijās vai arī ir citas nodarbības – rezultātā kādā no mācību priekšmetiem skolēnam ir vāji rezultāti. Ko darīt? Meklēt privātskolotāju? Tas dārgi maksā un varbūt nemaz nav pieejams. Palīdzēt var digitālais mācību līdzeklis - portāls uzdevumi.lv

Lasīt vairāk

Skolotāji viesojas DRAUGIEM.LV

Š.g. 12.augustā Talsu 2.vidusskolas skolotāji viesojās draugiem.lv birojā. Skolotājiem tika dāvāts zināšanu kurss.

Notika tūrē pa draugiem.lv biroju un runasvīrs un sabiedrisko attiecību vadītājs J.Palkavnieks skolotājiem pastāstīja sīkāk par darbu birojā.

J.Palkavnieks dalījās savā pieredzē par to, kā runāt ar jauniešiem par drošību internetā.

Noslēgumā diskutējām par darba tirgus īpatnībām mūsdienās.

Visi skolotāji priecājās redzēt, ļoti mūsdienīgu darba atmosfēru. Gūtas jaunas ierosmes ikdienas darbam skolā. Ļoti patika ierosme par to, kā runāt ar jauniešiem par drošību internetā. Esam secinājuši, ka esam uz pareizā ceļa sākuma, jo mācām skolā tās prasmes un iemaņas par ko runāja noslēgumā par darba tirgus īpatnībām - kļūt labam cilvēkam. Izcilas atziņas:"Nav svarīgi no kurienes tu nāc, svarīgi, kur tu vēlies tikt!". Iedvesmojoša diena. PALDIES!

Virtuālais muzejs

5 mēnešus skolotāji mācījās sociālos medijus, blogus, infogrammas, video un animācijas. Pateicoties iegūtajām zināšanām un prasmēm esam realizējuši savu ieceri par skolas muzeju. Skolotāju komanda iztrādāja skolai radošo darbu "Radi pats savu virtuālo skolas muzeju".

Darbs ir paveikts un muzeja ideja par 2013./2014.m.g. ir realizēta. Ielūkojies arī tu: www.talsu2vsk.lv/muzejs

Muzeju esam iecerējuši pilnveidot arī turpmākos gadus. Tviteri turpināsim izmantot, lai skolēnus, skolotājus un vecākus informētu par aktuālo skolā. Blogos plānojam ievietot skolotāju mācību video un citus mācību materiālus, ko varētu izmantot ikdienas darbā ne tikai stundu laikā, bet ārpus tās. Rosināsim skolēnu radošo izaugsmi, veidojot mūsdienīgi saturīgas prezentācijas, jēgpilnas animācijas un "Oskara" balvas cienīgus video.

Mūsdienās skolēniem jāmāca neapjukt informācijas jūklī, prast atrast vajadzīgo informāciju, lai to varētu izmantot ikdienas dzīvē.

Muzejs tapa pateicoties Samsung skola nākotnei iegūtajām zināšanām. Talsu 2.vidusskolas skolotāju komanda bija izcīnījusi iespēju prezentēt savu digitālo pārmaiņu projekta ideju Samsung Skola Nākotnei projekta finālā, kas norisinājās š.g. 22.maijā.

Talsu 2.vidusskolas skolotāju komanda ieguva UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas simpātiju balvu par iedvesmojošāko iniciatīvu projektā "Samsung skola nākotnei".

Talsu 2.vidusskolas projekta "Radi pats savu interaktīvo muzeja arhīvu dalībniekiem DRAUGIEM.LV zināšanu kursu.

Pašpārvalde tvīto